สรุปการประชุมคณะกรรมการฯ ประชุมใหญ่สหกรณ์

วันที่ 12 มกราคม 2564 คณะกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขลำปางจำกัด ได้ประชุม และมีมติเรื่องกำหนดการประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 โดยประชุมรูปแบบออน์ไลน์ ZOOM รายละเอียดตามเอการแนบ

มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับรพ.สต.บ้านปงถ้ำ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัดมอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงถ้ำ ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยมีนายฉัตรชัย เครือสาร สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ตัวแทนรับมอบ

บริจาคสิ่งของให้กับพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และสถานพัฒนาฟื้นฟูเด็ก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด บริจาคสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และสถานพัฒนาฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปางต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

สหกรณ์ฯสาธารณสุขลำปาง จำกัด เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกับสมาชิก

นายศิริชัย ภัทรนุธาพร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯสาธารณสุขลำปาง จำกัด เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกับสมาชิกที่ทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย โดยมอบกระเช้าของขวัญให้กับนายวีระชน สารชัย, นายจักรพันธุ์ กฤตมโนรถ และมอบกระเช้าของขวัญพร้อมเงินสวัสดิการ จำนวน 3,000 บาทให้กับนางอรนุช ดวงเบี้ย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

สหกรณ์ออมทรัพท์ครูแพร่ศึกษาดูงานสหกรณ์ฯสาธารณสุขลำปาง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู แพร่ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง โดยนายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาภร และกรรมการฯสหกรณ์ ได้ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานของสหกรณ์..

ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ ปี 2563

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ วันที่ 25 มกราคม 2563 ซึ่ง น.พ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ อีกสมัย และมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ จำนวนมาก..

ประชุมใหญ่สหกรณ์/เลือกตั้งกรรมการฯประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด กำหนดจัดการประชุมใหญ่สหกรณ์ฯเพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี 2562 และดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมสหกรณ์ ปี 2563 ในวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง และ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ ปี 2563 ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เวลาลงทะเบียน 08.00 – 10.00 น. เท่านั้น และขอให้สมาชิกแสดงบัตรประชาชน/ข้าราชการ ที่มีรูปถ่ายและไม่หมดอายุแสดงต่อเจ้าหน้าที่..

เปิดที่ทำการสหกรณ์ฯใหม่อย่างเป็นทางการ

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด นำโดยนายศิริชัย ภัทรนุธาพร พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินการกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด