รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง สนใจสามารถยื่นสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ระหว่าง 7-15 มีนาคม 2565 รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้