ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งได้ทำการทดสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 และได้ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกตามกลักเกณฑ์การตัดสินขอสหกรณ์ ตามรายละเอียดที่แนบนี้