สสทธ.ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ วัดบุญวาทย์วิหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด โดยนายนิเวศย์ ตันตาปกุล ประธานกรรมการ นายเสกสรรข์ วิญญา รองประธานกรรมการ นางพิศมัย เทพโสภา ผู้ช่วยผู้จัดการ รวมทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน

ได้รับเกียรติจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ใช้สถานที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด จัดตั้งองค์พระกฐินเตรียมจัดพิธีสมโภชน์องค์พระกฐิน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด และจัดงานเลี้ยงขันโตก ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้อัญเชิญองค์พระกฐินพระราชทาน โดยขบวนรถม้า จากสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด เพื่อนำทอดถวาย ณ วัดบุญวาทย์วรวิหาร ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565