โปรแกรมโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาสมาชิก 26-29 กรกฎาคม 2567

โปรแกรมโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาสมาชิก กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2567 ณ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ในวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2567